Josef Srb-Debrnov (1836–1904)

Hudební teoretik, publicista a violoncellista, blízký přítel a podporovatel Bedřicha Smetany, významná osobnost hudební Prahy ve 2. polovině 19. století. S Dvořákem se seznámil pravděpodobně roku 1878 jako člen skupiny hudebníků, kteří se scházeli v pražské Novoměstské kavárně. V následujících letech byl s Dvořákem v častém kontaktu, byl velkým obdivovatelem jeho díla a patřil ke skupině přátel, kteří se v polovině 70. let složili na finanční dar pro tehdy ještě nemajetnou Dvořákovu rodinu. Do němčiny přeložil libreto Dvořákovy opery Vanda, texty Moravských dvojzpěvů a cyklů Písně na slova z Rukopisu královédvorského a Čtyři písně na slova srbské lidové poezie. Srb-Debrnov pořádal ve svém bytě pravidelná hudební odpoledne, na nichž byla provozována komorní hudba. Účastnil se jich také Dvořák, který při jednom z nich interpretoval violový part při vůbec prvním provedení Smetanova Smyčcového kvartetu „Z mého života“. Pro tato hudební odpoledne Dvořák zkomponoval své Maličkosti pro dvoje housle, violoncello a harmonium (neobvyklá instrumentace byla dána okolností, že se v Srbově bytě nacházelo harmonium). Skladbu Dvořák Srbovi věnoval. Koncem roku 1881 došlo mezi Dvořákem a Srbem k ostré výměně názorů na hudební tvorbu, po které jejich vztah natrvalo ochladl. Srb-Debrnov je autorem rozsáhlé dvořákovské životopisné stati, která však nikdy nebyla vydána tiskem.