Rodina

Anna Dvořáková, roz. Čermáková

Anna Dvořáková, roz. Čermáková

17. 6. 1854 - 14. 7. 1931

Narodila se v Praze v rodině zlatníka Jana Jiřího Čermáka (1820–1873) a Klotildy Čermákové, roz. Procházkové (1823–1903). Měla šest sourozenců: Terezii, později provdanou Kouteckou (1845–1905), Ignáce (1847–1869), Ferdinanda (1855–1922), Marii, později provdanou Štěpánkovou (1857–1889), Klotildu, později provdanou Hertanovou (1859–1932) a Josefu, spíše známou jako Josefina (1849–1895), později provdanou za Václava Kounice.

Antonín Leopold Dvořák

Antonín Leopold Dvořák

8. 9. 1841 - 1. 5. 1904

Narodil se v Nelahozevsi v rodině řezníka a hostinského Františka Dvořáka (1814–1894) a Anny Dvořákové, rozené Zdeňkové (1820–1882). Měl osm sourozenců: Františka (1843–1888), Aloisii, později provdanou Maršnerovou (1845–1846), Josefa (1848–1920), Adolfa (1850–1922), Janu, později provdanou Strakovou (1851–1938), Karla (nar. 1855), Marii (1857–1857) a Marii, později provdanou Urbanovou (1858–1931).

Anna Čermáková a Antonín Dvořák vstoupili do manželského svazku 17. listopadu 1873 v kostele sv. Petra v Praze. V prvních třech letech po svatbě se jim postupně narodily tři děti - Otakar, Josefa a Růžena -, ale všechny zemřely v raném dětském věku. V desetiletí 1878–1888 měli Dvořákovi dalších šest dětí, které se již všechny dožily dospělosti: Otilie, Anna, Magdalena, Antonín, Otakar a Aloisie. Nejstarší z nich, Otilie („Otilka“), zdědila hudební talent a dokonce se dochovalo několik jejích drobných klavírních skladeb. Roku 1898 se provdala za Dvořákova žáka, skladatele Josefa Suka. Jejich vnuk Josef Suk (1929–2011) se později stal špičkovým houslistou. Otilie zemřela předčasně roku 1905 ve svých sedmadvaceti letech. Také Dvořákova dcera Magdalena (doma nazývaná „Magda“) se věnovala hudbě, byla koncertní pěvkyní. Syn Otakar se později zasloužil o zachování celé řady vzpomínek na svého otce, které sepsal roku 1960.

Děti Anny a Antonína Dvořákových

Otakar Dvořák

Otakar Dvořák

4. 4. 1874 - 8. 9. 1877
Josefa Dvořáková

Josefa Dvořáková

19. 8. 1875 - 21. 8. 1875
Růžena Dvořáková

Růžena Dvořáková

18. 9. 1876 - 13. 8. 1877
Otilie Dvořáková

Otilie Dvořáková

6. 6. 1878 - 5. 7. 1905
Anna Dvořáková

Anna Dvořáková

13. 1. 1880 - 10. 9. 1923
Magdalena Dvořáková

Magdalena Dvořáková

17. 8. 1881 - 25. 3. 1952
Antonín Dvořák II.

Antonín Dvořák II.

7. 3. 1883 - 20. 6. 1956
Otakar Dvořák

Otakar Dvořák

9. 2. 1885 - 15. 9. 1961
Aloisie Dvořáková

Aloisie Dvořáková

4. 4. 1888 - 28. 4. 1967