Bibliografie

Literatura vztahující se k osobnosti a dílu Antonína Dvořáka je mimořádně rozsáhlá a neustále narůstá. Pomyslný katalog odborných publikací a článků by již v dnešní době obsahoval tisíce položek. Následující seznam proto přináší pouze základní orientační přehled dvořákovské bibliografie. 

SEZNAMY, KATALOGY, SLOVNÍKOVÁ HESLA

Bachtík, Josef. : heslo Antonín Dvořák. In: Československý hudební slovník osob a institucí. Praha: SHV 1963.

Burghauser, Jarmil – Clapham, John : Antonín Dvořák. Thematický katalog. Bibliografie. Přehled života a díla. Praha: Bärenreiter Editio Supraphon 1996.

Clapham, John : heslo Antonín Dvořák. In: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. London: Macmillan Publishers 1980.

Helfert, Vladimír : heslo Antonín Dvořák. In: Pazdírkův hudební slovník naučný. Praha, 1937.

Herbert, Peter (edit.) : Antonín Dvořák. Complete Catalogue of Works. London: The Dvořák Society for Czech Music 2004.

Stecker, Karel : heslo Antonín Dvořák. In: Ottův slovník naučný. Praha, 1894.

Šourek, Otakar : Úvodem k seznamu veškerých skladeb Antonína Dvořáka. In: Hudební revue VII (1913–14), (str. 393–400).

ŽIVOTOPISNÉ PRÁCE

Bachtík, Josef : Antonín Dvořák: nástin života a díla. Praha: FAU 1941.

Berkovec, Jiří : Antonín Dvořák. Praha: Supraphon 1969.

Berkovec, Jiří : Život plný hudby: vyprávění o Antonínu Dvořákovi. Praha: Academia 1996.

Burghauser, Jarmil : Antonín Dvořák. Praha: Koniasch Latin Press 2006.

Clapham, John : Antonín Dvořák. Musician and Craftsman. London: Faber & Faber 1966.

Clapham, John : Dvořák. London: David & Charles 1979.

Kalenský, Boleslav : Antonín Dvořák, jeho mládí, příhody a vývoj k usamostatnění. In: Antonín Dvořák: sborník statí o jeho díle a životě: péčí Hudebního odboru Umělecké besedy. Praha: UB 1912.

Döge, Klaus : Antonín Dvořák : Leben, Werke, Dokumente. Zürich: Atlantis 1997.

Döge, Klaus : Antonín Dvořák : Život  dílo  dokumenty. Praha: Vyšehrad 2013.

Holzknecht, Václav : Antonín Dvořák. Praha: SNDK 1955.

Květ, Jan Miroslav : Mládí Antonína Dvořáka. Praha: Orbis 1944.

Schreiber, Josef : Antonín Dvořák: kronika o jeho životě a díle. Moravská Ostrava – Praha: Josef Lukasík 1941.

Šourek, Otakar : Život a dílo Antonína Dvořáka. I. – IV. Praha: SN 1954–1957.

Šourek, Otakar : Antonín Dvořák. Praha: HM 1947.

TEORETICKÉ PRÁCE 

Černý, Miroslav Karel : K periodizaci tvorby Antonína Dvořáka. In: Česká hudba světu, svět české hudbě. Praha: Panton 1974.

Sychra, Antonín : Estetika Dvořákovy symfonické tvorby. Praha: SN 1959.

Šourek, Otakar : Dvořákovy symfonie: charakteristika a rozbory. Praha: HM 1948.

Šourek, Otakar : Dvořákovy skladby komorní. Praha: HM 1949.

Šourek, Otakar : Dvořákovy skladby orchestrální. (I. a II). Praha: HM 1944 a 1946.

DVOŘÁKOVA KORESPONDENCE, ČLÁNKY A ROZHOVORY PRO TISK

Antonin Dvorak on Negro Melodies: Letter from the composer on Various subjects. In: New York Herald, 28. 5. 1893.

Bei Meister Dvořák. In: Politik, 26. 12. 1899.

Bei Meister Dvorzak. In: Die Reichswehr, 1. 3. 1904.

From Butcher to Baton. An Interview with Herr Dvořák. In: Pall Mall Gazette, 13. 10. 1886.

The real value of Negro melodies. New York Herald, 1893.

Dvořák, Antonín : Franz Schubert. In Collaboration with Henry Finck. In: The Century Illustrated Monthly Magazine, XLVIII  (1894).

Dvořák, Antonín : Music in America. In collaboration with Edwin Emerson Jr. In: Harper´s New Monthly Magazine XC, 1895.

Kuna, Milan a kol. : Antonín Dvořák: Korespondence a dokumenty. (I. – X.) Praha: Bärenreiter Editio Supraphon/Editio Bärenreiter Praha 1987- 2004.

OSTATNÍ

Dvořák, Otakar : Můj otec Antonín Dvořák. Příbram: Knihovna Jana Drdy 2004.

Ivanov, Miroslav : Novosvětská. Pelhřimov: Vydavatelství 999 1997.

Slavíková, Jitka : Dvořák a Anglie aneb Země, které mnoho dlužím. Praha a Litomyšl: Paseka 1994.

Šourek, Otakar : Dvořák ve vzpomínkách a dopisech. Praha: Topičova edice 1940.