Muzea

Muzeum v Praze

Dvořákovo muzeum v Praze je součástí Českého muzea hudby a od roku 1932 se nachází v barokním letohrádku, který byl vystavěn podle projektu K. I. Dietzenhofera. expozice přibližuje Dvořákův život a dílo, jsou zde pořádány besedy, koncerty, je možno zde zakoupit dvořákovská cd. Muzeum mj. disponuje unikátním souborem mistrových notových autografů, které představují téměř osmdesát procent všech dnes na světě dochovaných skladatelových rukopisů.

Muzeum Antonína Dvořáka

letohrádek „Amerika“, Ke Karlovu 20, 120 00 Praha 2

WEB MUZEA

Památník ve Vysoké

Památník Antonína Dvořáka
Vysoká u Příbrami

Vysoká u Příbramě 69, 262 42
OTEVÍRACÍ DOBA

Památník je vybudován z bývalého zámečku, který věnoval hrabě Václav Kounic, Dvořákův švagr, jako svatební dar své manželce Josefině, roz. Čermákové. Byl postaven roku 1878 v novorenesančním stylu podle návrhu arch. Č. Gregora. Od 60. let slouží jako památník, v roce 1990 byl uzavřen z důvodu náročné rekonstrukce budovy i parku a v květnu 1994 byl opět zpřístupněn pro veřejnost. Nová expozice podává svědectví o životě a díle skladatele a o jeho pobytu ve Vysoké. Ve zcela novém architektonickém a výtvarném pojetí je připomenut význam místa a okolní krajiny pro Dvořákovu tvorbu a inspiraci. Posluchárna nabízí individuálním zájemcům možnost poslechu více než 80 nahrávek Dvořákových děl. Jsou zde pořádány výstavy, koncerty, přednášky, je možno zakoupit CD, publikace aj. Ve vzdálenosti 400m od památníku se nachází Rusalčino jezírko, místo Dvořákovy inspirace k jeho nejslavnější opeře.

Rodný dům v Nelahozevsi

Expozice o životě a díle skladatele klade důraz na dobu jeho dětství a mládí, které strávil v Nelahozevsi. Památník byl zpřístupněn veřejnosti roku 1951. Současná stálá expozice podle původního scénáře Karla Mikysy z roku 1971 byla aktualizována u příležitosti výročí Dvořákova narození roku 1991. Roku 1997 proběhla rekonstrukce druhé budovy Památníku (bývalého krámu) do podoby z času skladatelova života. Přestože se autentických památek ze skladatelova dětství a mládí dochovalo velmi málo, působí osobní kontakt s prostředím, které A. Dvořáka ovlivnilo na celý život, velmi silným dojmem. V jádru barokní stavbu domu využívalo do května roku 2019 Národní muzeum. Nyní je budova spravována rodinou Lobkowicz, jejímž záměrem je vybudovat inovativní muzeum světové úrovně, které návštěvníkům zprostředkuje pohled do světa Antonína Dvořáka. Spolupráce s českými i zahraničními institucemi a odborníky na dílo hudebního skladatele by měla napomoci vytvořit dynamický výstavní program s řadou aktivit pro veřejnost.

Rodný dům Antonína Dvořáka

Nelahozeves, Kralupská 12, 277 51

otevírací doba

Vzhledem k probíhající revitalizaci je rodný dům Antonína Dvořáka momentálně pro veřejnost uzavřen. Plánované otevření nové expozice je v dubnu 2024.

Památník ve Zlonicích

Památník Antonína Dvořáka

Zlonice, Komenského 20, 273 71

OTEVÍRACÍ DOBA

Památník Antonína Dvořáka ve Zlonicích byl vybudován v budově bývalého "Špitálu" v roce 1954. Vedlejší stavba (tzv. varhaníkovna) - budova, kde žil A. Liehmann se svou rodinou a kde Dvořák získával své hudební základy - byla roku 1984 pietně opravena a zpřístupněna veřejnosti.

Expozice ve Spillville

Dvořákovská expozice se nachází ve 2. patře muzea hodin, které ve Spillville založili bratři Bílí. Vystavené exponáty připomínají zdejší Dvořákův pobyt v létě 1893. Jedná se mj. o Dvořákovy rukopisy a harmonium, na které během svého pobytu skladatel hrál.

Antonín Dvořák Exhibit

Bily Clocks Museum
Spillville, Iowa 52168, USA

OTEVÍRACÍ DOBA