Významná data v životě Antonína Dvořáka

1841

8. 9.

narozen v Nelahozevsi

9. 9.

pokřtěn

1842

6. 7.

otcem vynesen z hořícího domu

1847

1. 10.

začíná chodit do obecné školy v Nelahozevsi, učí se zpěvu a hře na housle u J. Spitze, později hraje ve venkovské kapele a v kostele

1853

červenec

končí návštěvu obecné školy, vstupuje do řeznického učení u svého otce

říjen (?)

stěhuje se do Zlonic, začíná se učit u Liehmanna

1855

srpen

rodiče se stěhují do Zlonic

1856

(?)

přechází na měšťanskou školu v České Kamenici, kde pokračuje ve studiu hudby u F. Hankeho

1857

31. 7

dostává závěrečné vysvědčení ze školy v České Kamenici

září

stěhuje se do Prahy, bydlí v Dominikánské (dnešní Husově) ul. 238 v rodině sestřenice Marie Plívové, začíná studia na varhanické škole

1. 10.

počátek studia na "Pfarrhauptschule" u Panny Marie Sněžné, seznámení s Karlem Bendlem

15. 11.

poprvé účinkuje jako violista na koncertu Cecilské jednoty

1858

28. 8.

závěrečné vysvědčení 4. třídy školy u Panny Marie Sněžné

září

začíná navštěvovat 2. ročník varhanické školy

1859

30. 7.

absolventské vystoupení na varhanické škole

září (?)

vstupuje do Komzákovy kapely

29. 11.

žádá o místo varhaníka u sv. Jindřicha

1860

?

stěhuje se na Karlovo nám. 558 ke strýci Václavu Duškovi

březen

žádost o místo varhaníka u sv. Jindřicha zamítnuta

1862

březen

poprvé u odvodu, zproštěn vojenské služby

18. 11.

začíná působit v Prozatímním divadle jako violista

1863

?

podruhé zproštěn vojenské služby

8. 2.

pražský koncert ze skladeb Richarda Wagnera pod taktovkou autora (Dvořákovu přítomnost nelze doložit)

11. 7.

zájezd s Komzákovou kapelou do Hamburgu

1864

?

definitivně zproštěn vojenské služby

?

stěhuje se do podnájmu na Senovážné nám. 982

?

začíná působit jako učitel klavíru v rodině Čermákových

1866

5. 1.

účinkuje v premiéře Smetanovy opery Braniboři v Čechách pod taktovkou autora

30. 5.

účinkuje v premiéře Smetanovy opery Prodaná nevěsta pod taktovkou autora

1868

16. 5.

slavnost položení základního kamene Národního divadla - Dvořák účinkuje ve slavnostní premiéře Smetanova Dalibora pod taktovkou autora

1871

?

vystupuje z orchestru Prozatímního divadla

10. 12.

první známé veřejné provedení samostatné skladby (píseň Vzpomínání)

1872

17. 10

spolupodepisuje otevřený dopis na Smetanovu obranu

22. 11.

první provedení Klavírního kvintetu A dur, op. 5

1873

?

začíná vyučovat hudbě v rodině Jana Neffa ?

7. 3.

první tiskové vydání Dvořákovy skladby (Skřivánek z Písní na slova z Rukopisu královédvorského)

9. 3.

první provedení Hymnu Dědicové Bílé hory, op. 30 - první velký úspěch A. Dvořáka jako skladatele

17. 11.

svatba s Annou Čermákovou, stěhuje se k Čermákovým do ul. Na Florenci 1413

poslední třetina rok

autokritické zhodnocení dosavadního díla, zničení řady rukopisů

1874

15. 2.

nastupuje na místo varhaníka u sv. Vojtěcha

30. 3.

první provedení třetí symfonie pod taktovkou B. Smetany

únor (?) březen(?)

s manželkou se stěhují do vlastního bytu v ulici Na Rybníčku 14

4. 4.

narození syna Otakara

30. 7.

poprvé podává žádost o státní stipendium

podzim (?)

počátek přátelství s L. Janáčkem

1875

?

začíná vyučovat hudbě v rodině Jana Neffa ?

8. 1.

poprvé získal státní stipendium 400 zlatých

březen

krátká studijní cesta do Vídně

12. 3.

zvolen do výboru Jednoty dramatických spisovatelů a skladatelů českých

19. 8.

narození dcery Josefy

21. 8.

umírá dcera Josefa

srpen

žádá podruhé o státní stipendium

prosinec

seznamuje se s primáriem Florentinského kvarteta Jeanem Beckerem

1876

únor

obdržel cenu Umělecké besedy za Smyčcový kvintet G dur, op. 77

5. 3.

vyplaceno 2. státní stipendium 400 zlatých

17. 4.

premiéra opery Vanda v Prozatímním divadle

30. 7.

třetí žádost o státní stipendium

18. 9.

narození dcery Růženy

10. 12.

premiéra Serenády E dur, op. 22

30. 12.

podává žádost o místo na učitelském ústavu

31. 12.

uděleno 3. státní stipendium 500 zlatých

1877

15. 2.

vzdává se místa varhaníka u sv. Vojtěcha

červen

výlet po středních Čechách s L. Janáčkem

26. 6.

počtvrté žádá o státní stipendium

srpen

žádost o místo na učitelském ústavu zamítnuta

13. 8.

umírá dcera Růžena

8. 9.

umírá syn Otakar

listopad (?)

Dvořákovi se stěhují do bytu v Žitné ul. 10

2. 12.

v Praze na Žofíně premiéra Symfonických variací, op. 78

prosinec

počátek styků s J. Brahmsem

21. 12.

účinkuje v provedení Mozartova Requiem v Praze na Žofíně (varhanní part)

1878

27. 1.

premiéra opery Šelma sedlák v Prozatímním divadle

24. 3.

premiéra Klavírního koncertu g moll, op. 33

duben

účinkuje v prvním (soukromém) provedení Smetanova kvartetu Z mého života (violový part)

6. 6.

narození dcery Otilie (pozdější manželka J. Suka)

srpen

výlet s přáteli na Šumavu

30. 7.

pátá žádost o státní stipendium

17. 11.

první Dvořákův samostatný koncert (Serenáda d moll, Slovanské rapsodie I a II, Tři novořecké básně, Dva furianty)

27. 11.

zvolen do výboru Umělecké besedy

prosinec

cesta do Vídně za J. Brahmsem a do Brna za L. Janáčkem

1879

leden

J. Brahms na návštěvě v Praze u Dvořáků

15. 2.

v Londýně poprvé uvedeny Slovanské tance (výběr)

březen

popáté obdržel státní stipendium (400 zlatých)

25. 3.

v Praze premiéra symfonie č. 5 F dur, op. 76

16. 5.

v Praze premiéra České suity, op. 39

24. 9.

v Berlíně poprvé uvedena třetí Slovanská rapsodie, op. 45

12. 11.

zvolen předsedou hudebního odboru Umělecké besedy

1880

13. 1.

narození dcery Anny

11. 2

společný pražský koncert J. Joachima a J. Brahmse, jejich návštěva u Dvořáků

29. 3.

Dvořákův samostatný koncert

24. 4.

v Hamburgu koncert z Dvořákových skladeb

9. 5.

účinkuje na dobročinném koncertu z vlastních skladeb v Tursku ve prospěch stavby ND

květen

Dvořákovi se stěhují do většího bytu v rámci domu č. p. 10 v Žitné ulici

23. 12.

v Praze premiéra Stabat mater, op. 58

1881

4. 2.

ve Vídni premiéra Cigánských melodií

25. 3.

v Praze premiéra Symfonie č. 6 D dur, op. 60

červenec (?) srpen (

výlet s L. Janáčkem a jeho ženou na Karlštejn

12. 8.

vyhořelo Národní divadlo

17. 8.

narození dcery Magdaleny

2. 10.

v Praze premiéra opery Tvrdé palice

1882

22. 4.

první londýnské provedení 6. symfonie D dur, op. 60

8. 10.

v Praze premiéra opery Dimitrij

19. 10.

účinkuje v provedení Mše D dur V. E. Horáka (varhanní part) při slavnostním znovuotevření samostatné české univerzity

24. 10.

v Drážďanech poprvé opera Šelma sedlák

listopad

návštěva v Berlíně u J. Joachima - zkouška houslového koncertu

8. 12.

jmenován čestným členem Umělecké besedy

15. 12.

na Kladně umírá Dvořákova matka Anna

17. 12.

zúčastňuje se matčina pohřbu

1883

18. 2.

Symfonie č. 6 poprvé provedena ve Vídni

7. 3.

narození syna Antonína

10. 3.

první londýnské provedení Stabat mater, op. 58

16. 4.

v Praze premiéra Scherza capricciosa, op. 66

červenec

L. Janáček na návštěvě u Dvořákových na Vysoké, výlety s L. Janáčkem

14. 10.

v Praze premiéra Houslového koncertu a moll, op. 53

18. 11.

v Praze premiéra Husitské, op. 67

1884

březen

první umělecký zájezd do Anglie, kde řídí Stabat Mater, op. 58, Husitskou, op. 67, Symfonii D dur, op. 60, II. Slovanskou rapsodii, op. 45, Scherzo capriccioso, op. 66 aj.

14. 6.

jmenován čestným členem Londýnské filharmonické společnosti

24. 6.

první provedení Stabat mater v USA (Pittsburgh)

září

druhý zájezd do Anglie (Worcester, kde diriguje Stabat mater, op. 58 a Symfonii D dur, op. 60)

21. 11.

v Berlíně diriguje Husitskou, op. 67 a Klavírní koncert g moll, op. 33

1885

7. 2.

slavnostní otevření Rudolfina (na programu mj. II. Slovanská rapsodie, op. 45)

9. 2.

narození syna Otakara

28. 3.

v Plzni diriguje premiéru kantáty Svatební košile, op. 69

duben - květen

třetí zájezd do Anglie (v Londýně řídí 22. 4. premiéru Symfonie č. 7 d moll, op. 70)

4. 6.

cesta do Karlových Varů, schůzka s F. Simrockem a E. Hanslickem

6. 6.

v Praze se účastní svatby F. Ondříčka

srpen

čtvrtý zájezd do Anglie (v Birminghamu řídí Svatební košile, op. 69)

19. 11.

ve vídeňské Dvorní opeře uveden Šelma sedlák, dílo se setkalo s protičeskými demonstracemi

2. 12.

Svatební košile, op. 69 provedeny v USA (Milwaukee)

1886

1. 4.

v Londýně poprvé proveden Houslový koncert a moll, op. 53

19. 4.

Stabat mater provedeno ve Vídni

říjen - listopad

pátý zájezd do Anglie (15. 10. řídí v Leedsu premiéru Svaté Ludmily, op. 71, v Birminghamu 6. symfonii D dur, op. 60, v Londýně Svatou Ludmilu)

26. 10.

Svatební košile, op. 69 provedeny v Melbourne

1887

6. 1.

diriguje v Praze premiéru orchestrální verze II. řady Slovanských tanců (výběr)

16. 1.

ve Vídni poprvé provedena Symfonie č. 7 d moll, op. 70

25. 2.

diriguje první pražské provedení Svaté Ludmily, op. 71

3. 5.

diriguje ve Vídni provedení Houslového koncertu a moll, op. 53

12. 5.

účastní se pietního aktu u hrobu B. Smetany na Vyšehradě

16. 5.

v Londýně poprvé provedeny Symfonické variace, op. 78

11. 9.

v Lužanech diriguje soukromou premiéru Mše D dur při zasvěcení zámecké kaple

prosinec

návštěva J. Brahmse ve Vídni

1888

6. 1.

v Praze premiéra Klavírního kvintetu A dur, op. 81

15. 2.

návštěva Čajkovského u Dvořáků během jeho pobytu v Praze

26. 3.

Stabat mater, op. 58 provedeno v Záhřebu

28. 3.

diriguje v Budapešti Stabat mater, op. 58

4. 4.

narození dcery Aloisie

9. 4.

Stabat mater, op. 58 provedeno v USA (Troy)

28. 8.

Stabat mater, op. 58 provedeno v Birminghamu

1. 11.

Symfonie č. 5 F dur, op. 76 provedena v Manchesteru

27. 11.

Čajkovskij podruhé přijíždí do Prahy

1889

leden

dostává první nabídku místa profesora kompozice na pražské konzervatoři

12. 2.

v Pražském ND premiéra opery Jakobín

13. 3.

diriguje v Drážďanech Symfonii č. 5 F dur, op. 76, Nokturno, op. 40 a III. Slovanskou rapsodii, op. 45

červen

vyznamenán Řádem železné koruny

13. 9.

odmítá profesuru na pražské konzervatoři

27. 10.

v Berlíně poprvé Symfonie č. 7 d moll, op. 70

9. 12.

ve Vídni audience u císaře Fr. Josefa I., setkání s J. Brahmsem

12. 12

ratulační deputace pražských uměleckých kruhů

1890

2. 2.

v Praze diriguje premiéru Symfonie č. 8 G dur, op. 88

únor - březen

zájezd do Ruska (11. 3. diriguje v Moskvě Symfonii č. 5 F dur, op. 76, Adagio z op. 44, Scherzo capriccioso, op. 66, I. Slovanskou rapsodii, op. 45 a Symfonické variace, op. 78; 22. 3. diriguje v Petrohradu Symfonii č. 6 D dur, op. 60 a Scherzo capriccioso, op. 66)

23. 3.

v Moskvě provedeno Stabat mater, op. 58

duben

zvolen členem České akademie pro vědy, slovesnost a umění; šestý zájezd do Anglie (v Londýně diriguje Symfonii č. 8 G dur, op. 88)

říjen

přijímá znovu nabídnuté místo profesora na pražské konzervatoři

1891

leden

ujímá se profesorského místa na pražské konzervatoři

17. 3.

obdržel čestný doktorát české univerzity

13. 5.

v Rudolfinu první veřejný večer Dvořákovy kompoziční třídy

6. 6.

poprvé obdržel nabídku ředitelského místa newyorské konzervatoře

červen

sedmý zájezd do Anglie, kde 16. 6. získává čestný doktorát univerzity v Cambridge, řídí zde Symfonii č. 8 G dur, op. 88 a Stabat mater, op. 58

8. 9.

v Praze oslavy Dvořákových padesátin (skladatel sám se jich nezúčastnil, trávil čas na Vysoké)

říjen

osmý zájezd do Anglie (v Birminghamu řídí 9. 10. premiéru Requiem, op. 89); podepsal smlouvu s Národní hudební konzervatoří v New Yorku

1892

leden - květen

koncertní turné po Čechách a Moravě "na rozloučenou" před odjezdem do USA (série 40 koncertů)

15. - 27. 9.

cesta do New Yorku

1. 10.

oficiálně přivítán na newyorské konzervatoři

9. 10

koncert a banket na Dvořákovu počest (kroužek Čechů v New Yorku)

21. 10.

diriguje svůj první koncert v USA (Te Deum, op. 103, V přírodě, op. 91, Karneval, op. 92 a Othello, op. 93)

17. 11.

v New Yorku diriguje Symfonii č. 6 D dur, op. 60

29. a 30. 11.

v Bostonu diriguje Requiem, op. 89

1893

12. 4.

zvolen řádným členem berlínské Akademie věd

8. 5.

v New Yorku koncert skladeb žáků Dvořákovy kompoziční třídy

31. 5.

Dvořákovy děti přijíždějí do New Yorku

3. - 5. 6.

cesta s rodinou na letní pobyt ve Spillville (Iowa)

srpen

návštěva světové výstavy v Chicagu (12. 8. zde na "Českém dnu" diriguje Symfonii č. 8 G dur, op. 88, výběr ze Slovanských tanců, op. 72 a Můj domov, op. 62)

1. - 3. 9.

návštěva Omahy

3. - 4. 9.

návštěva St. Paul (výlet k vodopádům Minnehaha)

19. 9.

návštěva Buffala (prohlídka Niagarských vodopádů)

21. 9.

opět zahajuje vyučování v New Yorku

15. 12.

veřejná generální zkouška na Symfonii č. 9 e moll, op. 95 "Z Nového světa"

16. 12.

v newyorské Carnegie Hall premiéra Symfonie č. 9 e moll, op. 95 "Z Nového světa" pod taktovkou A. Seidla

1894

1. 1.

v Bostonu premiéra Smyčcového kvartetu F dur, op. 96

12. 1.

v New Yorku premiéra Smyčcového kvintetu Es dur, op. 97

23. 1.

diriguje koncert Národní hudební konzervatoře s černošskými účinkujícími

28. 3.

ve Velvarech umírá skladatelův otec František

19. - 30. 5.

cesta na prázdniny do Čech

30. 5.

slavnostní uvítání na nádraží a v pražských ulicích

1. 6.

založení veselé stolní společnosti "Mahulíkovců" za Dvořákova protektorství

4. 6.

cesta na Vysokou, lampiónový průvod na Dvořákovu počest

21. 6.

"Novosvětská" poprvé provedena v Evropě (Londýn)

20. 7.

"Novosvětská" poprvé provedena v Čechách (Karlovy Vary)

8. 9.

v Třebsku zasvěcení Dvořákem věnovaných varhan

13. 10.

diriguje pražskou premiéru "Novosvětské" v Národním divadle

16. - 26. 10.

cesta do New Yorku

říjen

jmenován čestným členem Filharmonické společnosti v New Yorku

1. 11.

opět se ujímá práce na newyorské konzervatoři

1895

16. 2.

jmenován čestným členem Společnosti přátel hudby ve Vídni

16. - 27. 4.

definitivní návrat do Čech

4. 5.

v New Yorku premiéra kantáty Americký prapor, op. 102

27. 5.

umírá Josefina Kounicová

29. 5.

účastní se pohřbu Josefiny Kounicové

30. 5.

setkání se F. Simrockem a E. Hanslickem v Karlových Varech

1. 11.

opět nastupuje na své místo na pražské konzervatoři

1896

4. 1.

diriguje zahajovací koncert činnosti České filharmonie (Biblické písně, op. 99, III. Slovanská rapsodie, op. 45, Othello, op 93 a Symfonie č. 9, op. 95)

16. 2.

Vídeňská premiéra "Novosvětské"

březen

devátý a poslední zájezd do Anglie (19. 3. diriguje v Londýně premiéru Koncertu pro violoncello h moll, op. 104)

11. 4.

diriguje pražskou premiéru Koncertu pro violoncello h moll, op. 104

3. 6.

v Praze premiéra symfonických básní Vodník, op. 107, Polednice, op. 108 a Zlatý kolovrat, op. 109

9. 7.

absolventský koncert Dvořákovy kompoziční třídy

9. 10.

v Praze premiéra Smyčcového kvartetu G dur, op 106

1897

21. 1.

v Praze premiéra smyčcového kvartetu As dur, op. 105

březen

ve Vídni návštěva u umírajícího Brahmse

3. 4.

umírá Johannes Brahms

6. 4.

účast na Brahmsově pohřbu

červen

newyorská konzervatoř opět Dvořákovi nabízí ředitelské místo, ten však odmítá

23. 9.

účast na pohřbu Karla Bendla

listopad

jmenován členem poroty pro státní umělecká stipendia

1898

20. 3.

v Brně premiéra symfonické básně Holoubek, op. 110 pod taktovkou L. Janáčka

19. 6.

v Praze premiéra přepracovaného Jakobína

17. 11.

svatba Dvořákovy dcery Otilie se skladatelem Josefem Sukem

25. 11.

získává od císaře čestný odznak "litteris et artibus"

4. 12.

ve Vídni premiéra Písně bohatýrské, op. 111 pod taktovkou G. Mahlera

1899

28. 1.

v Praze poprvé provedena Píseň bohatýrská, op. 111

23. 11.

v Praze premiéra opery Čert a Káča, op. 112

19. 12.

v Budapešti účinkuje (na klavír) na koncertu z vlastních komorních skladeb

20. 12.

v Budapešti diriguje Píseň bohatýrskou, op. 111, Koncert pro violoncello h moll, op. 104 a Karneval, op. 92

1900

4. 4.

v Praze diriguje koncert České filharmonie (Holoubek, op. 110 + Brahmsova Tragická předehra, Schubertova Symfonie h moll a Beethovenova Symfonie č. 8)

29. 5.

v Praze na slavnosti konzervatoře diriguje Slavnostní zpěv, op. 113

17. 10.

účastní se Fibichova pohřbu

1901

leden

portrétován M. Švabinským

31. 3.

v Praze premiéra Rusalky, op. 114

duben

jmenován členem Panské sněmovny

14. 5.

první a zároveň poslední Dvořákova účast v Panské sněmovně ve Vídni

6. 7.

zvolen ředitelem pražské konzervatoře

6. 9.

návštěva u Gustava Mahlera ve Vídni (Dvořák přivezl partituru Rusalky, o jejímž vídeňském uvedení se jednalo)

21. 9.

zahajuje první konferenci profesorského sboru konzervatoře

8. 9.

slavnosti k uctění Dvořákových šedesátin v Nelahozevsi a v Praze (Dvořák se oslav neúčastnil); v Národním divadle začíná devítivečerní cyklus z Dvořákova díla

10. 11.

slavnostní shromáždění v Národním muzeu na Dvořákovu počest s projevem K. Knittla, koncert (Husitská, 9. symfonie, Polednice, Violoncellový koncert, Karneval), slavnostní večeře Umělecké besedy

11. 11.

slavnostní večer v Národním divadle - provedení Svaté Ludmily

19. 12.

narození vnuka Josefa Suka

1902

březen

začíná pracovat na svém posledním opusu, opeře Armida

3. 4.

účast na pohřbu Zdenky Hlávkové v Lužanech

12. 7.

výstupní zkoušky žáků Dvořákovy kompoziční třídy

1903

25. 3.

seznámení s E. Griegem, který v Praze hostuje jako dirigent vlastních děl

20. 10.

svatba dcery Anny s Dr. Josefem Sobotkou

25. 10.

účast na pohřbu přítele A. Rusa

listopad

začátek zkoušek na Armidu v Národním divadle

14. 12.

umírá tchyně Klotilda Čermáková

27. 12.

účast na plzeňské premiéře Čerta a Káči

29. 12.

účast na pohřbu dirigenta A. Čecha

1904

1. 3.

nezdařená a nedokončená generální zkouška na Armidu

25. 3.

v Praze premiéra Armidy, op. 115, Dvořák je ze zdravotních důvodů nucen předčasně opustit divadlo

26. 3.

lékař nařizuje klid a domácí ošetřování

30. 3.

procházka na vinohradském nádraží - nachlazení

31. 3

znovu uléhá na lůžko

3. 4.

hudební festival, jehož náplní byly hlavně Dvořákovy skladby, se koná bez jeho účasti

18. 4.

pacientův stav se zhoršuje chřipkou

1. 5.

krátce po poledni umírá