Vyznamenání

 • rytíř Řádu železné koruny
 • nositel čestného odznaku Litteris et artibus 
 • doživotní člen Panské sněmovny Parlamentu 
 • čestný doktor Univerzity Karlovy 
 • čestný doktor hudby univerzity v Cambridge 
 • umělecký ředitel konzervatoře v Praze
 • umělecký ředitel Národní hudební konzervatoře v New Yorku
 • čestný člen Filharmonické společnosti v Londýně
 • dopisující člen holandské  Jednoty pro podporu hudebního umění
 • člen České akademie pro vědy, slovesnost a umění
 • řádný člen berlínské Akademie věd
 • čestný člen Filharmonické společnosti v New Yorku
 • čestný člen Filharmonické společnosti v Budapešti
 • čestný člen Společnosti přátel hudby ve Vídni
 • čestný člen Glasbena Matica v Ljubljani
 • člen znaleckého kolegia Ministerstva školství a osvěty pro věci autorského práva v oblasti hudby
 • první dirigent České filharmonie
 • čestný člen Umělecké besedy v Praze
 • čestný člen Hudební matice v Budapešti
 • čestný člen Družstva českého národního divadla v Brně
 • a mnoho dalších..
Diplom čestného členství Filharmonické společnosti v Budapešti
Diplom čestného členství Filharmonické společnosti v Budapešti
Diplom čestného členství Spolku přátel hudby ve Vídni
Diplom čestného členství Spolku přátel hudby ve Vídni
Diplom členství v České akademii pro vědy, slovesnost a umění
Diplom členství v České akademii pro vědy, slovesnost a umění