Rozhovory

rozhovor s Antonínem Dvořákem

Sunday Times, 10. května 1885

„Od řezníka k taktovce“, rozhovor s Antonínem Dvořákem

Pall Mall Gazette, 13. října 1886

ze vzpomínek Antonína Dvořáka

Úryvky si můžete přečíst zde.