Manns, August (1825 - 1907)

Německý dirigent. Od roku 1854 žil v Anglii, v letech 1855 - 1901 byl šéfdirigentem orchestru Křišťálového paláce v Londýně, dirigoval na hudebních festivalech v Sheffieldu a Cardiffu. Manns měl zásadní podíl na proniknutí Dvořákovy hudby do koncertních programů v Anglii. Jako první zde uvedl řadu Dvořákových děl: Slovanské tance, op. 46, symfonie č. 5 a 6Koncert pro klavír a orchestr g moll, trojici předeher V přírodě, Karneval a Othello, Píseň bohatýrskou, Domov můj a Koncert pro violoncelo a orchestr h moll.