Můj domov, op. 62, B125a

Opusové číslo

62

Číslo v Burghauserově katalogu

125a

Datum vzniku

21. ledna – 23. ledna 1882

Datum a místo premiéry

3. února 1882, Praha

Interpret premiéry

Orchestr Prozatímního divadla, dirigent Adolf Čech

První vydání

Simrock, 1882, Berlín

Základní tónina

C dur

Instrumentace

2 flétny, 2 hoboje, 2 klarinety, 2 fagoty, 4 lesní rohy, 2 trubky, 3 pozouny, tympány, triangl, housle, violy, violoncella, kontrabasy

Durata

cca 10 min.

okolnosti vzniku

Předehra Můj domov je součástí scénické hudby, kterou Dvořák zkomponoval na žádost vedení Prozatímního divadla ke hře Františka Ferdinanda Šamberka Josef Kajetán Tyl. Šamberkova hra, pojednávající o počátcích českého divadelnictví a osudech dramatika Josefa Kajetána Tyla, má silně vlastenecký charakter. Tomu měla odpovídat také scénická hudba: Šamberk si přímo vyžádal, aby každé dějství bylo v závěru podkresleno hudbou odvozenou z tematického materiálu písně Kde domov můj?, jejíž text byl právě Tylovým dílem. Vedle několika úseků melodramatické hudby a dvou meziher vytvořil Dvořák k celé hře také předehru, která je jako jediná dodnes občas uváděna na koncertních pódiích. Předehra vyšla samostatně u berlínského vydavatelství Simrock pod názvem Mein Heim (Můj domov).

formální charakteristika

Skladba je vystavěna jako klasická předehra s pomalým úvodem a následným sonátovým allegrem na pravidelném půdorysu. Dvořák pracuje pouze se dvěma hudebními myšlenkami: jednou z nich je píseň Kde domov můj?, která díky svému lyrickému charakteru zastupuje oblast vedlejšího tématu. Jako téma hlavní zvolil skladatel výrazově kontrastní nápěv české lidové písně Na tom našem dvoře (snad i s odkazem na Tylovu hru Strakonický dudák, ve které píseň figuruje). Zatímco v průběhu celé skladby se melodie písně Kde domov můj? objevuje spíše jen náznakově v různých melodických, harmonických a rytmických modifikacích, v kodě zazní v celém svém rozsahu v podobě jakéhosi vítězného pochodu v efektní instrumentaci a s invenčně pojatými protihlasy.