Jaroslav Kvapil (1868–1950)

Dramatik, básník, překladatel, divadelní režisér. V roce 1899 vytvořil na objednávku Josefa Jiránka, dnes již zapomenutého českého skladatele, žijícího na Ukrajině, libreto k opeře Rusalka. Podle vlastních slov si již během práce na libretu uvědomoval, že mu pod rukama roste práce, kterou by nerad dal „na nejistou adresu“. Libreto postupně předložil Oskaru Nedbalovi, Josefu Bohuslavu Foersterovi, Karlu Kovařovicovi a Josefu Sukovi. Ti však byli zaneprázdněni jinou prací, a tak libreto odmítli. Teprve když Národní divadlo uveřejnilo informaci, že Dvořák hledá libreto k nové opeře, troufl si Kvapil mnohem staršímu a slavnému skladateli Rusalku nabídnout. Spolupráce libretisty a skladatele je dokumentována několika položkami dochované korespondence, ve které Dvořák žádá Kvapila o různé textové změny nebo o doplnění již existujících veršů o nové. Podle Kvapilových vzpomínek přicházel Dvořák někdy již časně ráno do jeho bytu, aby s ním konzultoval otázky právě zhudebňovaného úseku libreta. Po úspěšné premiéře prý Dvořák Kvapila žádal o další libreto, což Kvapil přislíbil. K jejich další spolupráci však již nedošlo, o tři roky později Dvořák umírá.