Oskar Nedbal (1874–1930)

Český dirigent, skladatel a violista, člen Českého kvarteta.  Byl studentem Antonína Dvořáka v jeho kompoziční třídě na pražské konzervatoři, Dvořáka také soukromě navštěvoval na jeho letním sídle ve Vysoké. Jako dirigent významně podporoval šíření Dvořákovy hudby v zahraničí, měl zásadní zásluhu na proniknutí skladatelova díla do Francie, když dirigoval jeho skadby na koncertech během Světové výstavy v Paříži v roce 1900. V Praze uvedl ve světové premiéře Dvořákovu Rapsodii a moll (1904) a Tragickou ouverturu (1905).