Karel Kovařovic (1862–1920)

Český dirigent a hudební skladatel, v letech 1900–1920 šéf opery Národního divadla v Praze. Je považován za nejvýznamnějšího českého operního dirigenta své doby. Velkou pozornost věnoval zejména uvádění děl českých autorů, jejichž partitury někdy podroboval vlastním úpravám. Z Dvořákova díla uvedl v premiéře operu Rusalka a scénické provedení oratoria Svatá Ludmila. Velkou pozornost věnoval také opeře Dimitrij, jejíž jednotlivé verze podrobil srovnávacímu studiu, na jehož základě vznikla tzv. Kovařovicova verze. Z ní pak vycházela většina dalších nastudování. Za jeden z důvodů premiérového neúspěchu Dvořákovy poslední opery Armida bývá povážováno Kovařovicovo odřeknutí nastudování díla pro zdravotní obtíže. Kovařovic se jako klavírista podílel také na premiéře Dvořákova Klavírního kvintetu A dur, op. 81.