Kovařovic, Karel (1862 - 1920)

Český dirigent a hudební skladatel, v letech 1900 - 1920 šéf opery Národního divadla v Praze. Je považován za nejvýznamnějšího českého operního dirigenta své doby. Velkou pozornost věnoval zejména uvádění děl českých autorů, jejichž partitury někdy podroboval vlastním úpravám (což je dnes vnímáno jako kontroverzní). Z Dvořákova díla uvedl v premiéře operu Rusalka a scénické provedení oratoria Svatá Ludmila. Velkou pozornost věnoval také opeře Dimitrij, jejíž jednotlivé verze podrobil srovnávacímu studiu, na jehož základě vznikla tzv. Kovařovicova verze. Z ní pak vycházela většina dalších nastudování. Za jeden z důvodů premiérového neúspěchu Dvořákovy poslední opery Armida bývá povážováno Kovařovicovo odřeknutí nastudování díla pro údajné (?) zdravotní obtíže. Kovařovic se jako klavírista podílel také na premiéře Dvořákova Klavírního kvintetu A dur, op. 81.

Karel Kovařovic o Dvořákově operní tvorbě:

„Z českých skladatelů byl Dvořák nejcitelněji postižen osudem komponovati na libreta divadelně naprosto neúčinná, ba přímo nemožná. Stačí uvésti ‚Tvrdé palice‘ a ‚Šelmu sedláka‘. A přece podařilo se Dvořákovi v těchto dílech nahromaditi tolik oslňující, ryze české divadelní hudby, že nepředpojatý posluchač musí doznati, kdyby hudba měla jen přibližně rovnocenný podklad dějový a slovní, byly by opery ty již dávno docílily úspěchu světového jako Dvořákova díla symfonická. Dvořákovi - bohužel - jen jednou se podařilo získati výborného libreta: Kvapilovy Rusalky, a hle, rázem vytvořil dílo, které nám cizí operní literatura může záviděti.“