Uherské tance č. 17 - 21, B602

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

602

Instrumentaci pěti Brahmsových Uherských tanců vytvořil Dvořák na žádost nakladatele Simrocka na přelomu října a listopadu 1880.