Uherské tance č. 17–21, B602

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

602

Datum vzniku

říjen – listopad 1880

Instrumentaci pěti Brahmsových Uherských tanců vytvořil Dvořák na žádost nakladatele Simrocka na přelomu října a listopadu 1880.