Fritz Simrock (1837–1901)

Majitel významného berlínského hudebního vydavatelství. První Dvořákovou skladbou, která na Brahmsovo doporučení vyšla u Simrocka, byly některé Moravské dvojzpěvy a první řada Slovanských tanců. Ze Simrocka se postupně stal Dvořákův hlavní vydavatel, za svého života uveřejnil přes šedesát Dvořákových děl. Mezi Simrockem a Dvořákem se postupně rozvinul přátelský vztah, který i přes občasné neshody (a jednu větší krizi) ohledně honorářů apod. přetrval až do Simrockovy smrti v roce 1901. Podle tradovaného podání Simrock Dvořákovi nevyplácel dostatečné honoráře. Jistě to platí o prvních vydaných dílech, neboť Dvořákovo jméno tehdy ještě nezaručovalo finanční zisk. Jak ale začala vzrůstat Dvořákova proslulost, i honoráře se postupně zvyšovaly. Z dochované korespondence je zjevné, že Dvořák za svá práva dokázal bojovat. Na druhou stranu další významné nakladatelství, Novello, Ewer & Company v Londýně, přiznávalo Dvořákovi honoráře mnohem vyšší.