Johannes Brahms (1833–1897)

Německý hudební skladatel, klavírista a dirigent. První kontakty obou skladatelů spadají do období, kdy Dvořák žádal o druhé státní stipendium. V té době již slavný Brahms byl členem odborné komise, která posuzovala žádosti uchazečů. Pro Dvořákovu tvorbu měl od počátku velké uznání a kromě souhlasu se stipendiem (které Dvořák obdržel celkem pětkrát) doporučil nadějného autora svému berlínskému nakladateli Fritzi Simrockovi. K prvnímu setkání obou skladatelů došlo 12. prosince 1878 při Dvořákově návštěvě Vídně, později se Brahms sešel s Dvořákem i v Praze. Od počátku se mezi nimi vyvinul přátelský vztah (zpočátku jistě ovlivněný úctou mladšího autora k uznávanému Mistru) plný obdivu a zájmu o každé nové dílo. Z Dvořákovy korespondence vyplývá, že jeho nadšení pro Brahmse muselo být opravdu mimořádné. Brahms dokazoval své přátelství k Dvořákovi také tím, že za jeho pobytu ve Spojených státech prováděl ochotně korektury všech tehdy vydávaných Dvořákových děl. Po Dvořákově návratu ze Spojených států Brahms dokonce přemlouval Dvořáka, aby i s rodinou přesídlil do Vídně a nabídl mu k dispozici svůj majetek. Ten však nabídky nevyužil. V březnu 1897 navštívil Dvořák ve Vídni umírajícího Brahmse a o měsíc později se zúčastnil jeho pohřbu. Jakoby se kruh uzavřel, Dvořák byl jmenován členem poroty pro udílení statních stipendií na uprázdněné místo po Brahmsovi.