Ludevít Procházka (1837–1888)

Hudební kritik, organizátor pražského hudebního života, dirigent, klavírista a skladatel. Byl iniciátorem vzniku tzv. Hudebních zábav, na nichž byly pravidelně uváděny premiéry písní českých autorů. Na jedné z nich, 10. prosince 1871, došlo k vůbec prvnímu veřejnému provedení Dvořákovy skladby: jednalo se o píseň Vzpomínání z cyklu Písně na slova Elišky Krásnohorské. Dvořák Procházkovi věnoval Smyčcový kvartet č. 7 a zkomponoval na jeho žádost Symfonické variace, jejichž premiéru 2. prosince 1877 Procházka dirigoval.