Karel Knittl (1853–1907)

Český hudební pedagog, skladatel a dirigent. Jako sbormistr pražského Hlaholu se zasloužil o nastudování některých Dvořákových sborových děl: Z kytice národních písní slovanských, 1. verze Žalmu 149, 2. verze Hymnu „Dědicové Bílé hory“ a cyklu V přírodě. Od roku 1889 vyučoval na pražské konzervatoři, později byl jejím administrativním ředitelem, Dvořák byl současně jejím ředitelem uměleckým.