Knittl, Karel (1853 - 1907)

Český hudební pedagog, skladatel a dirigent. Jako sbormistr pražského Hlaholu se zasloužil o nastudování některých Dvořákových sborových děl: Z kytice národních písní slovanských, 1. verze Žalmu 149, 2. verze Hymnu "Dědicové Bílé hory" a cyklu V přírodě. Od roku 1889 vyučoval na pražské konzervatoři, později byl jejím administrativním ředitelem, Dvořák byl současně jejím ředitelem uměleckým.

z Knittlova slavnostího projevu k Dvořákovým šedesátinám:

"Pokrok a modernost v hudbě jest také heslem Dvořákovým. Mimo hudbu jest Dvořák zpátečníkem. Vždyť on nedovede ze svého vysokého uměleckého významu bezohledně těžiti na svůj prospěch, on nedovede hodnosti na jeho bedra vložené stavěti světu na odiv, on poctami obsypán nedovede proti dávným a starým přátelům býti hrdým a upjatým, on nedovede necítiti bídu bližních, on nezná pýchy, on naopak po každém úspěchu obrací se k Nejvyššímu, u Něho s dětinnou pokorou vyprošuje nových sil, on je opravdově zbožným! Aj, jaký to nemoderní člověk!"