Joachim, Joseph (1831 - 1907)

Rakousko-maďarský houslista, skladatel a dirigent, zakladatel a ředitel Vysoké hudební školy v Berlíně, zakladatel a primárius Joachimova kvarteta. Intenzivně se zajímal o Dvořákovo dílo a se svým kvartetem (a dalšími dvěma sólisty) provedl ve světové premiéře Dvořákův Smyčcový sextet A dur, na koncertech kvarteta často uváděl také další Dvořákova komorní díla. Dvořák mu věnoval svůj Houslový koncert a moll, který na základě Joachimových připomínek přepracoval.  Houslistově ženě, mezzosopranistce Amálii Joachimové, věnoval své Písně z Rukopisu královédvorského. 29. července 1879 uspořádal Joachim v Berlíně večer na Dvořákovu počest. Dvořák sdělil své dojmy v dopise příteli Aloisi Göblovi: "Jakkoliv jsem zde teprve několik hodin, zažil jsem zde mezi nejprvnějšími umělci tolik příjemných a radostných chvil, které mi zajisté po celý život můj v paměti utkví. Joachim můj příchod s toužebností očekával a k vůli mně uspořádal v outerý v 7 hod. večer soirée, kde se hrál můj nový kvartet a sextet. Jak to vše hráli a porozuměli a s jakým nadšením, to vše Vám nyní ani vypovědět nemohu."

Antonín Dvořák Josephu Joachimovi, 29. 11. 1879:

"Velevážený Mistře!

Na přání pana Simrocka Vám posílám partituru koncertu a znovu Vás srdečně prosím, abyste mi o díle řekl své nepokryté mínění. Ještě jsem změnil mnohé. Že jsem si dovolil Vám, velevážený Mistře, připsat dedikaci na titulním listě, mi snad odpustíte. Chtěl jsem Vám tím vyjádřit jen svou vděčnost, kterou jsem Vám povinen za Vaše úsilí uvést má díla do nejširších kruhů, za což Vám ještě jednou srdečně děkuji. V dokonalé úctě Váš velmi oddaný

Antonín Dvořák."

Joseph Joachim Antonínu Dvořákovi, 2. 12. 1879:

"Vážený pane Dvořáku!

Právě jsem dostal poštou váš balíček s houslovým koncertem a i když se s ním nebudu moci v nejbližších dnech potěšit kvůli různým vystoupením a cestě do Frankfurtu, cítím se už nyní nucen vyslovit Vám vřelý dík za poctu, kterou jste mi prokázal tím, že mi ho věnujete. Můj srdečný zájem o Vaši skutečně muzikantskou krev, který jsem se snažil právě osvědčit co možná nejpečlivějším provedením Vašeho krásného, geniálního sextetu in A, mi asi vynesl věnování a kolegiální pocit přátelství, jenž je z něho znát! Vynasnažím se ho utužit žádanou upřímností a těším se, že brzy proberu Vaši skladbu con amore. Zatím zůstávám s výrazem uctivé oddanosti Váš

Joseph Joachim."