Zdenka Hlávková (1843–1902)

Od roku 1886 manželka architekta Josefa Hlávky. Byla velkou ctitelkou Dvořákovy hudby a se skladatelem ji pojil dlouholetý přátelský vztah. Hrála výborně na klavír a při Dvořákových návštěvách v Lužanech nebo při tradičních pátečních společenských večerech v pražském bytě Hlávkových s ním často jeho díla hrála čtyřručně. V roce 1887 při prvním provedení Mše D dur v kapli lužanského zámku zpívala sólový sopránový part. V roce 1880, ještě pod svým dívčím jménem Havelková, se v Praze podílela na provedení premiéry Dvořákovy vlastní úpravy některých Moravských dvojzpěvů pro kvartet ženských hlasů. Později ve stejném roce provedla v Chrudimi s houslistou Josefem Klimešem světovou premiéru Dvořákovy Sonáty pro housle a klavír