Hlávka, Josef (1831 - 1908)

Architekt, nejvýznamnější mecenáš české kultury a vzdělání druhé poloviny 19. století. V roce 1882 založil „České univerzitní nadání J. a M. Hlávkových“ pro posluchače právnické, filosofické a lékařské fakulty, v roce 1890 založil Českou akademii věd a umění, jejímž byl prvním prezidentem. Dále byl zakladatelem Národopisného ústavu, Hlávkových kolejí a „Fondu manželů Hlávkových k udílení cen za básnické plody české“. V roce 1866 zakoupil zámek v Lužanech, který přestavěl ve stylu italské neorenesance. Zval sem řadu hostů z uměleckého a vědeckého světa, mezi nimi i Antonína Dvořáka, který na jeho žádost zkomponoval Mši D dur k vysvěcení nové zámecké kaple a Hlávkovi ji dedikoval. Manželé Dvořákovi také často navštěvovali Hlávkův pražský byt, kde se účastnili pravidelných pátečních hudebních večerů.

poděkování Josefa Hlávky za dedikaci Mše D dur:

„Dostalo se mně tím i nemalé překvapení, když se mně dostalo od p. Novello [tj. nakladatele] titulu této publikace s českým věnováním, bych na něm provedl korekturu. Byl jsem už mnohokráte úmyslem podobným, jak se říká, poctěn a vždy jsem úmysl takový odmítl, že ze zásady žádného věnování nemohu přijati; jste tedy Vy prvním a jediným, kterému s upřímným srdcem za Vaše věnování děkuju, a mohu Vás ujistit, že uznávám také v plné míře poctu, kterou jste mi tímto věnováním chtěl proukázati.“