Josef Hlávka (1831–1908)

Architekt, nejvýznamnější mecenáš české kultury a školství druhé poloviny 19. století. V roce 1882 založil České univerzitní nadání J. a M. Hlávkových pro posluchače právnické, filosofické a lékařské fakulty, v roce 1890 založil Českou akademii věd a umění, jejímž byl prvním prezidentem. Dále byl zakladatelem Národopisného ústavu, Hlávkových kolejí a Fondu manželů Hlávkových k udílení cen za básnické plody české. V roce 1866 zakoupil zámek v Lužanech, který přestavěl ve stylu italské neorenesance. Zval sem řadu hostů z uměleckého a vědeckého světa, mezi nimi i Antonína Dvořáka, který na jeho žádost zkomponoval Mši D dur k vysvěcení nové zámecké kaple a Hlávkovi ji dedikoval. Manželé Dvořákovi také často navštěvovali Hlávkův pražský byt, kde se účastnili pravidelných pátečních hudebních večerů.