Göbl, Alois (1841 - 1907)

Osobní tajemník knížete Kamila Rohana, patronátní komisař jeho sychrovského a semilského panství, výborný amatérský hudebník, zpěvák-barytonista. Při svých pobytech v Praze byl často v kontaktu s Karlem Bendlem, jehož prostřednictvím se seznámil také s Dvořákem. Časem se mezi nimi vyvinulo intenzivní přátelství, jehož dokladem je mj. bohatá vzájemná korespondence, Dvořákovy časté návštěvy Sychrova a také skutečnost, že skladatel po příteli pojmenoval svoji nejmladší dceru (Aloisie). Göblova pohostinství využíval Dvořák také ke komponování: na Sychrově pracoval např. na Houslovém koncertu a moll nebo na opeře Dimitrij. V Interpretaci Aloise Göbla (a Anny Dvořákové) zazněly v sychrovské kapli poprvé některé Dvořákovy drobné duchovní skladby: Ave Maria, Hymnus k Nejsvětější trojici, Ave maris stella a O sanctissima.

Alois Göbl Antonínu Dvořákovi ze Sychrova na Vysokou (září 1890):

"Rozmilý příteli!

Právě jsem se vrátil z Lomnice a tu našel jsem na psacím stole Váš milý lístek, jehož obsah mne velice potěšil. I já stále na Vás myslím a toužím po Vás, a protož přijeďte, kdy chcete, s otevřenou náručí Vás uvítám. Rozumí se, že i v říjnu zde budu, i těším se, že jednoho krásného dne v Sychrově se objevíte. Jak jsem slíbil, objednal jsem v Lomnici suchary, které přímo z Lomnice obdržíte. Práce plné ruce na mne čeká, a protož končím v blahé naději, že se vbrzku uhlídáme.

Velectěné milostpaní ruku líbám, dítky v duchu objímám a jsem Váš věrný

A. Göbl"