Alois Göbl (1841–1907)

Osobní tajemník knížete Kamila Rohana, patronátní komisař jeho sychrovského a semilského panství, výborný amatérský hudebník, zpěvák-barytonista. Při svých pobytech v Praze byl často v kontaktu s Karlem Bendlem, jehož prostřednictvím se seznámil také s Dvořákem. Časem se mezi nimi vyvinulo intenzivní přátelství, jehož dokladem je mj. bohatá vzájemná korespondence, Dvořákovy časté návštěvy Sychrova a také skutečnost, že skladatel po příteli pojmenoval svoji nejmladší dceru (Aloisie). Göblova pohostinství využíval Dvořák také ke komponování: na Sychrově pracoval např. na Houslovém koncertu a moll nebo na opeře Dimitrij. V Interpretaci Aloise Göbla a Anny Dvořákové zazněly v sychrovské kapli poprvé některé Dvořákovy drobné duchovní skladby: Ave Maria, Hymnus k Nejsvětější trojici, Ave maris stella a O sanctissima.