Hymnus k Nejsvětější Trojici, B82

Opusové číslo

Číslo v Burghauserově katalogu

82

Datum vzniku

14. srpna 1878

Datum a místo premiéry

(?) 15. srpna 1878, Sychrov

Interpret premiéry

Alois Göbl, Antonín Dvořák

První vydání

Sodalitas s. Cyrilli, 1911, Praha

Text

Latinský liturgický

Durata

cca 2 min. 30 s.

Drobný zpěv pro střední hlas a varhany je komponován na tradiční liturgický text k oslavě Svaté trojice. Hlavní část kompozice je překvapivě v g moll, teprve závěrečná doxologie je v G dur. Dvořák píseň vytvořil 14. srpna 1878 během své návštěvy u přílele Aloise Göbla na Sychrově. Poprvé zazněla v kapli sychrovského zámku v Göblově interpretaci a se skladatelem u varhan patrně hned následujícího dne. Dvořákův rukopis písně byl v Göblově majetku až do jeho smrti v roce 1907, poté přešel do majetku skladatelovy rodiny a roku 1911 poprvé vyšel tiskem jako příloha pátého čísla hudebního časopisu Cyril.