Karel Bendl (1838–1897)

Skladatel, dirigent, sbormistr a pedagog, významná osobnost pražského kulturního života 2. poloviny 19. století. S Dvořákem se seznámil během studií na varhanické škole a jejich přátelství se pak udrželo po mnoho dalších let. Svůj první písňový cyklus Cypřiše věnoval Dvořák právě „svému dobrému příteli Karlu Bendlovi k milé upomínce.“ Na počátku 60. let byl mladý Dvořák častým hostem v domácnosti zámožných Bendlových rodičů, kde mu byl k dispozici klavír a bohatý archiv hudebnin. Bendl stál rovněž u prvního výrazného Dvořákova veřejného úspěchu, když 9. března 1873 provedl s pražským Hlaholem skladatelův Hymnus „Dědicové Bílé hory“. V devadesátých letech byl Karel Bendl během Dvořákova působení ve Spojených státech jeho zástupcem na pražské konzervatoři.