Adolf Čech (1841–1903)

Kapelník Prozatímního, později i Národního divadla, bratr operního pěvce Karla Čecha. S Dvořákem se seznámil v době jejich společného působení v orchestru Cecilské jednoty. Za svého působení v Prozatímním a Národním divadle i během svých koncertních vystoupení provedl Čech mnohokrát nejrůznější Dvořákova díla, řadu z nich v premiéře: 24. listopadu 1874 druhé znění opery Král a uhlíř, 17. dubna 1876 operu Vanda, 10. prosince 1876 Serenádu E dur, 9. prosince 1877 Romanci pro housle a orchestr, 27. ledna 1878 operu Šelma sedlák, 24. března 1878 Klavírní koncert g moll, 16. května 1878 tři ze Slovanských tanců op. 46, 25. března 1879 Symfonii č. 5 F dur, 23. prosince 1880 Stabat mater, 25. března 1881 Symfonii č. 6 D dur, 16. května 1883 Scherzo capriccioso, 11. 3. 1888 Symfonii č. 2 B dur.