Tragická ouvertura/Dramatická ouvertura, B16a

Opusové číslo

Číslo v Burghauserově katalogu

16a

Datum vzniku

dokončeno 19. října 1870 (revize: 1881)

Datum a místo premiéry

4. ledna 1905, Praha

Interpret premiéry

Česká filharmionie, dirigent Oskar Nedbal

První vydání

Simrock, 1912, Berlín

Základní tónina

b moll

Instrumentace

1 pikola, 2 flétny, 2 hoboje, 1 anglický roh, 2 klarinety, 2 fagoty, 4 lesní rohy, 2 trubky, 3 pozouny, 1 tuba, tympány, velký buben, činely, triangl, harfa, housle, violy, violoncella, kontrabasy

Durata

cca 13 min.

Tzv. Tragická ouvertura (nebo také Dramatická ouvertura) nebyla komponována jako samostatné dílo, jedná se původně o předehru ke Dvořákově operní prvotině Alfred. Tato opera však za skladatelova života nebyla nikdy provozována a svého prvního uvedení se dočkala až v roce 1938 v Olomouci. Předehru jako samostatné koncertní číslo zamýšlel Dvořák uvést 15. května 1881 v rámci akademie Spolku českých žurnalistů. Pro tuto příležitost ji podrobil revizi a označil ji jako „Tragickou ouverturu“. Nakonec však od svého záměru upustil a na program byla zařazena třetí Slovanská rapsodie. K provedení díla nakonec došlo až po skladatelově smrti, 4. ledna 1905 v interpretaci České filharmonie za řízení Oskara Nedbala. Dílo bylo tiskem vydáno teprve roku 1912 berlínským vydavatelstvím Simrock. Při svém druhém vydání dostala předehra označení „Dramatická ouvertura“ a pod tímto názvem byla také občas provozována. V současné době se na koncertních pódiích již neobjevuje. Dílo je založeno na tematickém materálu opery a stejně jako samotná opera vykazuje všechny znaky Dvořákova raného zaujetí pro Wagnerovu tvorbu: má přímo heroický výraz a je charakteristické svojí komplikovanou výstavbou, neperiodickou melodikou a efektní zvukovostí.