Silhouety, op. 8, B98

Opusové číslo

8

Číslo v Burghauserově katalogu

98

Datum vzniku

(1875) – říjen (listopad ?) 1879

Datum a místo premiéry

soukromé provedení: duben 1880, Praha
veřejné provedení tří částí: 13. října 1880, Eilenburg

Interpret premiéry

soukromé provedení: ?
veřejné provedení tří částí: Laura Rappoldi-Kahler

První vydání

Hofmeister, 1880, Lipsko

Části / věty

1. Allegro feroce
2. Andantino
3. Allegretto
4. Vivace
5. Presto
6. Poco sostenuto
7. Allegro
8. Allegretto
9. Allegro
10. Allegretto grazioso
11. Allegro moderato
12. Allegro feroce

Durata

cca 20 min.

Časové ukotvení vzniku klavírního cyklu Silhouety je nejasné. Vznik díla bývá obvykle kladen do poslední třetiny roku 1879, kdy Dvořák určil konečnou podobu cyklu a sestavil jednotlivé části do promyšleného sledu. Na základě skladatelových rukopisů však lze soudit, že přinejmenším některé části vznikly dříve, snad již v roce 1875, jak také naznačuje zpráva z časopisu Dalibor z 29. května toho roku, která se zmiňuje o Dvořákově novém „zajímavém cyklu charakteristických drobotin pro klavír“. Řada hudebních témat navíc vychází ze tří skladatelových velkých kompozic vzniklých již v roce 1865: jednak z autorových první dvou symfonií a také z písňového cyklu Cypřiše. Silhouety původně obsahovaly reminiscence i na další Dvořákova díla: původní č. 5 motivicky vycházelo ze Smyčcového kvartetu f moll a č. 7 z nokturna Májová noc. Obě tyto části ale nakonec Dvořák z autografu vyřadil a k vydání je neposkytl. (Dvořákem vyřazené č. 7 vyšlo tiskem až roku 1955 v rámci souborné kritické edice skladatelova díla, č. 5 nebylo dosud vydáno).

Silhouety představují v rámci Dvořákova klavírního díla řadu půvabných miniatur, které lze díky jejich poetice považovat za méně náročnou variantu cyklu Poetické nálady. Hudebním základem celého cyklu je hlavní téma Dvořákovy Symfonie č. 1. Objevuje se hned ve třech Silhouetách, v č. 1, 5 a 12. Ze stejné symfonie Dvořák použil ještě téma scherza, které se objevuje v č. 8 a ze závěrečné věty, které našlo uplatnění v č. 9. Ze své Symfonie č. 2 Dvořák použil téma scherza pro č. 11 a motiv ze závěrečné věty pro č. 6. V Silhouetách č. 1 a 5 pak figuruje tematický materál z písňového cyklu Cypřiše. Silhouety vyšly roku 1880 u nakladatelství Hofmeister v Lipsku s neodpovídajícím nízkým opusovým číslem 8. Řada dvanácti klavírních miniatur dobře vyhovovala dobovému požadavku na technicky nenáročné drobné klavírní skladby pro potřeby amatérských klavíristů. Německý hudební skladatel Theodor Kirchner je později upravil i pro čtyřruční klavír.