Tři nokturna pro orchestr (č. 2 „Májová noc“), B31

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

31

Ze tří nokturen pro orchestr z roku 1872 se v úplnosti dochovalo jediné, Nokturno H dur, které vzniklo přepracováním pomalé věty Smyčcového kvartetu č. 4 e moll. Z druhého nokturna s podtitulem "Májová noc" se dochovaly pouze hlasy smyčcových nástrojů. "Májová noc" byla poprvé uvedena  30. 3. 1873, a to s velikým úspěchem. Podle kritiky byl "první dojem při poslouchání Nokturna překvapující – jak jej jen díla první třídy a hodnoty vyvolati mohou. Cítíme, že ovívá spánky naše dech genia a podobné vniterní rozčilení pociťujeme jen tehdá, když nás nový zjev v oboru krásy potká. Vystupuje tu na obzoru individualita obdivuhodná, ku které si domácí naše umění může gratulovati." Třetí orchestrální nokturno je nezvěstné.