Polka E dur, B3

Opusové číslo

Číslo v Burghauserově katalogu

3

Datum vzniku

27. února 1860

Datum a místo premiéry

není známo

Interpret premiéry

není známo

První vydání

Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1961, Praha

Části / věty

jednovětá skladba

Durata

cca 2 min.

Příležitostná skladbička devatenáctiletého Dvořáka se dochovala v pozůstalosti skladatelova zlonického učitele Antonína Liehmanna. Rukopis nese skladatelovu vlastnoruční poznámku: "V Zlonicích dne 27. února 1860 o jarmarku." Jedná se o jeden z prvních dochovaných Dvořákových skladatelských pokusů.