Polka E dur, B3

Opusové číslo

Číslo v Burghauserově katalogu

3

Datum vzniku

27. února 1860

Datum a místo premiéry

(?) 19. září 2020, Praha

Interpret premiéry

(?) Ivo Kahánek

První vydání

SKNLHU, 1961, Praha

Části / věty

jednovětá skladba

Durata

cca 2 min.

Příležitostná skladbička devatenáctiletého Dvořáka se dochovala v pozůstalosti skladatelova zlonického učitele Antonína Liehmanna. Rukopis nese skladatelovu vlastnoruční poznámku: „V Zlonicích dne 27. února 1860 o jarmarku.“ Jedná se o jeden z prvních dochovaných Dvořákových skladatelských pokusů. První známé provedení se uskutečnilo teprve 19. září 2020 v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha.