Liehmann, Antonín (1808 - 1879)

Hudební skladatel, pedagog, multiinstrumentalista. Z lokálního hlediska vynikající hudebník učil mladého Dvořáka během jeho pobytu ve Zlonicích a poskytl mu základy ve znalosti hudební teorie a hry na klavír, varhany a housle. Významnou měrou se zasadil o rozhodnutí Dvořákova otce poslat syna Antonína studovat na varhanickou školu v Praze. Dvořák si svého učitele velmi vážil, po jeho smrti inicioval dobročinný koncert ve prospěch postavení Liehmannova pomníku. 

Dvořákova vzpomínka na Liehmanna:

Byl dobrý hudebník, ale prchlivý a vyučoval ještě podle staré módy: kdo nemohl něco zahrát, dostal tolik štulců, kolik bylo na papíře not. Harmonii znal dobře - to se rozumí, že tenkrát měli o harmonii jiné ponětí nežli my dnes - a i v generálbasu se vyznal: generálbas četl a hrál plynně a taky nás to učil. Ale častokrát se stalo - zvláště když přišlo víc číslic a mezi nimi některá přetrhaná -, že nežli si to člověk pořádně vypočítal, měl už na hlavě tři pohlavky!