Antonín Liehmann (1808–1879)

Hudební skladatel, pedagog, multiinstrumentalista. Z lokálního hlediska vynikající hudebník učil mladého Dvořáka během jeho pobytu ve Zlonicích a poskytl mu základy ve znalosti hudební teorie a hry na klavír, varhany a housle. Významnou měrou se zasadil o rozhodnutí Dvořákova otce poslat syna Antonína studovat na varhanickou školu v Praze. Dvořák si svého učitele velmi vážil, po jeho smrti inicioval dobročinný koncert ve prospěch postavení Liehmannova pomníku.