Kytice z českých národních písní, op. 41, B72

Opusové číslo

41

Číslo v Burghauserově katalogu

72

Datum vzniku

listopad (?) 1877, (revize 1898 (?))

Datum a místo premiéry

č. 1: 26. října 1878, Brno
č. 2: 20. června 1878, Brno

Interpret premiéry

č. 1 a 2: Beseda brněnská, dirigent Leoš Janáček

První vydání

č. 1–3: Hudební matice, 1921, Praha
č. 4: dosud nevydáno

Text

Český a moravský lidový

Části / věty

1. Zavedený ovčák
2. Úmysl milenčin
3. Kalina
4. Český Diogenes

Durata

cca 8 min. 30 s.

Cyklus je komponován na texty českých a moravských lidových písní a je určený pro mužský sbor bez doprovodu. Přesnou dobu jeho vzniku neznáme, v každém případě byl vytvořen ve tříletém období (1876– 1878), v němž se skladatel intenzivně věnoval sborové tvorbě. Sbory mají jednoduchou, převážně homofonní fakturu a v zásadě dodržují strofičnost textových předloh. Svojí náladou poněkud připomínají Moravské dvojzpěvy, výjimkou je pouze sbor Český Diogenes, který lze považovat spíše za hudební žert. O premiéru prvních dvou částí cyklu se zasloužil Leoš Janáček, který je roku 1878 uvedl v rámci koncertů Besedy brněnské.