Leoš Janáček (1854–1928)

Skladatel, dirigent, hudební teoretik. S Dvořákem se pravděpodobně seznámil během svých studií na pražské varhanické škole v roce 1874 nebo 1875. Mezi oběma skladateli se časem vyvinulo úzké přátelství, podnikali spolu výlety po Čechách, Janáček v roce 1883 nějaký čas bydlel v přítelově pražském bytě, když Dvořákovi pobývali na Vysoké. Janáček byl velkým obdivovatelem Dvořákova díla a jako významný organizátor hudebního života v Brně zde jeho skladby často uváděl a založil tak v Brně doslova dvořákovský kult. Janáček také dával Dvořákovi k posouzení některá svá raná díla (kantátu Amarus, mužské sbory, operu Šárka). V roce 1886 Janáček dedikoval Dvořákovi „na důkaz neobmezené úcty“ své Mužské sbory.