Hymnus k Nejsvětější Trojici, B82 | Text

Ty, jednoto Trojice,
jež mocně řídíš svět,
slyš zpěv chvály,
který, vstavši z lože, pějeme.
Vzešlá jitřenka září,
jak posel kráčí před sluncem,
padá temnota nocí:
Světlo svaté ať nás ozáří.
Amen. Bohu Otci buď sláva,
i jeho jedinému Synu,
s Duchem utěšitelem
nyní a po všechny věky.
Amen.
Tu, Trinitatis Unitas,
Orbem potenter quæ regis,
Attende laudis canticum,
Quod excubantes psallimus.
Ortus refulget lucifer,
Præitque solem nuntius:
Cadunt tenebræ noctium:
Lux sancta nos illuminet.
Deo Patri sit gloria,
Ejusque soli Filio,
Cum Spiritu Paraclito,
Nunc et per omne sæculum. Amen.