Hymnus k Nejsvětější Trojici, B82 | Text

Tu, Trinitatis Unitas,
Orbem potenter quæ regis,
Attende laudis canticum,
Quod excubantes psallimus.
Ortus refulget lucifer,
Præitque solem nuntius:
Cadunt tenebræ noctium:
Lux sancta nos illuminet.
Deo Patri sit gloria,
Ejusque soli Filio,
Cum Spiritu Paraclito,
Nunc et per omne sæculum.
Amen. 
Ty, jednoto Trojice,
jež mocně řídíš svět,
slyš zpěv chvály,
který, vstavši z lože, pějeme.
Vzešlá jitřenka září,
jak posel kráčí před sluncem,
padá temnota nocí:
Světlo svaté ať nás ozáří.
Bohu Otci buď sláva,
i jeho jedinému Synu,
s Duchem utěšitelem
nyní a po všechny věky.
Amen.