Hymna českého rolnictva, op. 28, B143

Opusové číslo

28

Číslo v Burghauserově katalogu

143

Datum vzniku

13. srpna 1885

Datum a místo premiéry

verze Josefa zubatého s doprovodem klavíru: 14. března 1886, Plzeň a Roudnice
Dvořákova původní verze s orchestrem: ?

Interpret premiéry

verze Josefa Zubatého s doprovodem klavíru: plzeňský Hlahol, dirigent M. V. Slezák
Dvořákova původní verze s orchestrem: Roudnická Beseda, dirigent: ?

První vydání

verze Josfa Zubatého s doprovodem klavíru: František Urbánek, 1885, Praha
Dvořákova původní verze s orchestrem: Editio Supraphon, 1972, Praha

Autor textu

Karel Pippich

Durata

cca 4 min.

Okolnosti vzniku díla nejsou přesně známé. Dvořák byl o skladbu údajně požádán pro příležitost jakéhosi slavnostního sjezdu východočeských rolníků v Chrudimi, který se ale nakonec neuskutečnil. Požadavek zněl na krátký, interpretačně nenáročný sbor, který by mohl být zpíván jednohlasně při podobných příležitostech. Tomuto zadání nicméně podoba díla neodpovídá: Dvořák vytvořil skladbu pro čtyřhlasý smíšený sbor a orchestr, byť v poměrně jednoduchém slohu. Není známo, že by byla v této podobě někdy provozována. České pěvecké sbory nicméně ještě na počátku 20. století často uváděly verzi se čtyřručním klavírním doprovodem od Dvořákova přítele Josefa Zubatého, která byla vydána roku 1885 u pražského nakladatelství Františka Urbánka. Dvořákova původní verze s orchestrem vyšla tiskem až roku 1972 v rámci souborné kritické edice skladatelova díla. V průběhu 20. století dílo postupně zmizelo z repertoáru a dosud také nebyla pořízena žádná jeho nahrávka.