Zubatý, Josef (1855 - 1931)

Profesor filologie na Karlově univerzitě, sbormistr, klavírista, od r. 1923 prezident Královské české společnosti nauk. S Dvořákem byl v kontaktu od roku 1877 díky jejich společnému členství v Akademickém čtenářském spolku. V roce 1885 doprovázel skladatele při jeho třetí cestě do Anglie a o tamních Dvořákových úspěších informoval prostřednictvím rozsáhlých reportážních článků české čtenáře. Byl autorem první skladatelovy monografie, kterou vydal roku 1886 v Lipsku pod názvem „Antonín Dvořák, Eine biographische Skizze“. Dvořák Zubatého uznával jako vynikajícího hudebníka a nechal si od něj pořídit řadu klavírních výtahů, zejména orchestrálních děl, mj. 5. a 6. symfonie, Stabat mater, Serenády d moll nebo předeher k operám Vanda a Šelma sedlák.