Ecossaisen, B406

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

406

Dvořákův záměr zkomponovat cyklus klavírních skladeb Ecossaisen zůstal pouze u náčrtu datovaného 7. května 1880. Z jeho časti byla později vytvořena čtvrtá část pro cyklus Mazurky, která však nakonec do konečné verze cyklu nebyla zařazena.