Dvě klavírní skladby (Ukolébavka a capriccio), B188

Opusové číslo

Číslo v Burghauserově katalogu

188

Datum vzniku

28. srpna – 29. srpna 1894, 7. září 1894

Datum a místo premiéry

není známo

Interpret premiéry

není známo

První vydání

Simrock, 1911, Berlín

Části / věty

1. Berceuse (Molto moderato)
2. Capriccio (Allegretto scherzando)

Durata

cca 5 min. 40 s.

Dvořákův záměr vytvořit po Humoreskách další cyklus klavírních skladeb se neuskutečnil. Tyto dvě mistrovské drobnosti zůstaly jeho torzem a byly vydány až po skladatelově smrti, roku 1911 nakladatelstvím Simrock. Souvislost s Humoreskami zde zřetelně dokládá zejména způsob zpracování tematického materiálu, v první skladbě třídílnou písňovou formou, v druhé rozvitější formou na způsob ronda. Pozoruhodným rysem obou skladeb jsou názvuky na charakteristickou melodiku skladatelova současníka Edvarda Griega, což je v celém Dvořákově díle zcela ojedinělý jev. Třetí část zamýšleného cyklu tvoří ve Dvořákově rukopisu pouze osmitaktový náčrt tématu s označením Dithyramb. Dvořák jej později v pozměněné podobě použil jako téma polonézy v opeře Rusalka.