Václav Kounic (1848–1913)

Český šlechtic, politik a mecenáš, významná osobnost českého vlasteneckého života 2. poloviny 19. století. Vystudoval práva na vídeňské a pražské univerzitě a v roce 1883 byl zvolen poslancem Zemského sněmu. Roku 1877 se oženil s herečkou Josefinou Čermákovou, a stal se tak švagrem Antonína Dvořáka. Od roku 1874 vlastnil panství se zámkem na Vysoké u Příbramě, kam byl Dvořák se svojí manželkou Kounicovými poprvé pozván roku 1877. V roce 1884 Dvořák od Kounice odkoupil pozemek se starším stavením a upravil je na své letní sídlo. Na Vysoké byl Dvořák s Václavem Kounicem v úzkém kontaktu, v jeho zámečku býval častým hostem. V roce 1889 Dvořák při svém vídeňském pobytu bydlel v tamějším Kounicově paláci, snad také navštívil zámek rodu Kouniců ve Slavkově u Brna a v Uherském Hradišti.