Kounic, Václav (1848 - 1913)

Český šlechtic, politik a mecenáš, významná osobnost českého vlasteneckého života 2. poloviny 19. století. Vystudoval práva na vídeňské a pražské univerzitě a v roce 1883 byl zvolen poslancem Zemského sněmu. Roku 1877 se oženil s herečkou Josefinou Čermákovou, čímž se stal švagrem Antonína Dvořáka. Od roku 1873 vlastnil panství se zámkem na Vysoké u Příbrami, kam byl Dvořák se svojí manželkou Kounicovými poprvé pozván roku 1877. V roce 1884 Dvořák od Kounice odkoupil pozemek se starším hospodářským stavením a přebudoval je na své letní síldlo. Na Vysoké byl Dvořák s Václavem Kounicem v úzkém kontaktu, v jeho zámečku býval častým hostem. V roce 1889 Dvořák při svém vídeňském pobytu bydlel v tamějším Kounicově paláci, snad také navštívil zámek rodu Kouniců ve Slavkově u Brna a v Uherském Hradišti.

Václav Kounic Antonínu Dvořákovi, červen 1892:

(přání k Dvořákovým jmeninám)

Slovutný Mistře, drahý kolego a příteli!

Přijměte také ode mne nehodného, ohavného laika srdečné přání všeho zdaru a štěstí, ať již na půdě české neb americké, ať na vlnách umění neb na vlnách života, buďte šťastni a zdrávi Vy i všichni Vaši milí po ten čas, co budete od nás vzdáleni, a šťastni a spokojeni se nám také zase navraťte. Po smrti potom arci nebeské království i se svým sv. patronem radostné shledání – ale s tím počkejte, jak jen dlouho budete moci. Váš upřímně oddaný

dr. V. Kounic