Ostatní vystoupení

„housle“, „viola“, „varhany“, „harmonium“ v kolonce Poznámka = nástrojový part, který interpretoval Dvořák
Tabulka nezahrnuje Dvořákova mnohočetná vystoupení v roli varhaníka při mších v různých kostelech. 

DATUM MÍSTO PROVEDENÉ DÍLO POZNÁMKA
15. srpna 1858  Zlonice Antonín Liehmann: Mše d moll housle
30. července 1859 Praha Preludium D dur
Fuga g moll
Johann Sebastian S. Bach: Preludium a fuga a moll
Johann Sebastian Bach: Fuga g moll 
varhany
30. dubna 1871 Praha blíže neurčená „Bachova arie pro housle“ viola (?)
21. listopadu 1875 Praha Giovanni Pierluigi da Palestrina: Missa ascendo ad Patrem varhany
21. prosince 1877 Praha Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem varhany
březen 1878 Praha Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet „Z mého života“ viola
2. února 1879 Praha Maličkosti harmonium, premiéra 
11. května 1879 Roudnice nad Labem Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet „Z mého života“ viola
1. června 1879  České Budějovice Karel Bendl: Po bitvě na Bílé hoře  harmonium 
8. září 1879 Sychrov O Sanctissima varhany, premiéra 
9. května 1880 Tursko Maličkosti housle? harmonium?
23. září 1880 Chrudim  Smyčcový sextet A dur  viola 
26. září 1880 Zlonice  Maličkosti harmonium 
19. října 1882 Praha  Václav Emanuel Horák: Mše D dur varhany