Ostatní vystoupení

"P" v kolonce "poznámka" = premiéra

"housle", "viola", "varhany", "harmonium" v kolonce "poznámka" = nástrojový part, který interpretoval Dvořák 

DATUM MÍSTO PROVEDENÉ DÍLO POZNÁMKA
15. srpna 1858  Zlonice A. Liehmann: Mše d moll housle
30. července 1859 Praha Preludium D dur
Fuga g moll
J. S. Bach: Preludium a fuga a moll
J. S. Bach: Fuga g moll 
varhany
30. dubna 1871 Praha blíže neurčená „Bachova arie pro housle“ viola (?)
21. listopadu 1875 Praha Palestrina: Missa ascendo ad Patrem varhany
21. prosince 1877 Praha W. A. Mozart: Requiem varhany
březen 1878 Praha B. Smetana: Smyčcový kvartet „Z mého života“ viola
2. února 1879 Praha Maličkosti harmonium, P 
1. června 1879  České Budějovice Bendl: Po bitvě na Bílé hoře  harmonium 
8. září 1879 Sychrov O Sanctissima varhany, P 
23. září 1880 Chrudim  Smyčcový sextet A dur  viola 
26. září 1880 Zlonice  Maličkosti harmonium 
19. října 1882 Praha  V. E. Horák: Mše D dur varhany
8. září 1894  Třebsko  varhany