Dvorak's other appearances

“P” in the column “note” = premiere

“violin”, “viola”, “organ”, “harmonium” in the column “note” = instrumental part performed by Dvorak 

DATE PLACE PERFORMED WORK NOTE
15 August 1858  Zlonice A. Liehmann: Mše d moll housle
30 July 1859 Praha Preludium D dur
Fuga g moll
J. S. Bach: Preludium a fuga a moll
J. S. Bach: Fuga g moll 
varhany
30 April 1871 Praha blíže neurčená "Bachova arie pro housle" viola (?)
21 November 1875 Praha Palestrina: Missa ascendo ad Patrem varhany
21 December 1877 Praha W. A. Mozart: Requiem varhany
April 1878 Praha B. Smetana: Smyčcový kvartet "Z mého života" viola
2 February 1879 Praha Maličkosti harmonium, P 
1 June 1879  Ceske Budejovice Bendl: Po bitvě na Bílé hoře  harmonium 
8 September 1879 Sychrov O Sanctissima varhany, P 
23 September 1880 Chrudim  Smyčcový sextet A dur  viola 
26 September 1880 Zlonice  Maličkosti harmonium 
19 October 1882 Praha  V. E. Horák: Mše D dur varhany
8 September 1894  Trebsko  varhany