Hanuš Wihan (1855–1920)

Český violoncellista a pedagog, člen Českého kvarteta. S Dvořákem ho pojilo úzké přátelství, skladatel mu dedikoval Koncert h moll pro violoncello a orchestr a Rondo g moll. V sólovém partu koncertu Wihan navrhoval rozsáhlé úpravy, zejména včlenění virtuózní kadence do třetí věty, které Dvořák nepřijal. V sérii koncertů „na rozloučenou“, které Dvořák uspořádal roku 1892 přes svým odjezdem do Spojených států, účinkoval Wihan spolu s Dvořákem a houslistou Ferdinandem Lachnerem v klavírním triu. Na čtyřiceti koncetech v českých a moravských městech společně prováděli Dvořákova komorní díla, především Klavírní trio „Dumky“. Wihan na svých domácích i zahraničních koncertech soustavně propagoval Dvořákovu hudbu i českou hudbu obecně.