Vrchlický, Jaroslav (1853 - 1912)

Vlastním jménem Emil Frída, český básník a překladatel. S Dvořákem byl v kontaktu přinejmenším od roku 1884, kdy jej skladatel požádal o libreto k oratoriu Svatá Ludmila. Později Dvořák komponoval na Vrchlického texty ještě dvakrát: v roce 1900 kantátu Slavnostní zpěv a v letech 1902-1903 operu Armida. Dvořák s Vrchlickým byli roku 1901 jmenování doživotními členy Panské sněmovny Parlamentu, 14. května téhož roku se ve Vídni společně zúčastnili jmenovacího ceremoniálu a složili tradiční přísahu. Po Dvořákově smrti Vrchlický napsal na skladatelovu počest dvě básně ve sbírce „Tiché kroky“.

Antonín Dvořák Jaroslavu Vrchlickému, září 1895:

„Milý příteli!

Četl jsem v Birminghamu několika mým přátelům Vaši „Ludmilu“, a velmi se všem líbila. Jenom budem muset tu a tam něco zkrátit, něco prodloužit. Skladba ta má trvat 2 1/2 hodiny. To ostatní si povíme, jakmile přijedu do Prahy, což v nejbližším čase se stane a neopomenu ihned Vás navštívit. I já jsa nýni v práci, víc a víc se do ní prohloubím a obdivuji se těm velikým krásám, jež jste do díla toho vložil! Kéž i mně by se práce vydařila! Pakli ano, doufám pevně, že dílo naše bude tím nejskvělejším výsledkem korunováno.

V přátelské úctě Vám oddaný

A. Dvořák.“