Jaroslav Vrchlický (1853–1912)

Vlastním jménem Emil Frída, český básník a překladatel. S Dvořákem byl v kontaktu přinejmenším od roku 1884, kdy jej skladatel požádal o libreto k oratoriu Svatá Ludmila. Později Dvořák komponoval na Vrchlického texty ještě dvakrát: v roce 1900 kantátu Slavnostní zpěv a v letech 1902–1903 operu Armida. Dvořák s Vrchlickým byli roku 1901 jmenování doživotními členy Panské sněmovny Parlamentu, 14. května téhož roku se ve Vídni společně zúčastnili jmenovacího ceremoniálu a složili tradiční přísahu. Po Dvořákově smrti Vrchlický napsal na skladatelovu počest dvě básně ve sbírce Tiché kroky.