Josef Tragy (1830–1914)

Advokát, organizátor pražského hudebního školství. Vystudoval práva a varhanickou školu, jako jednatel Jednoty pro zvelebení hudby v Čechách se významně podílel na spojení pražské varhanické školy s konzervatoří i na výběru pedagogů do nově reformované konzervatoře. Pro výuku kompozice získal Antonína Dvořáka, s nímž navázal užší vztah a radil mu např. v právních otázkách při skladatelově vyjednávání smluvních podmínek s newyorskou konzervatoří. Dvořák zkomponoval k Tragyho 70. narozeninám kantátu Slavnostní zpěv na slova Jaroslava Vrchlického, kterou při její premiéře 29. května 1900 sám dirigoval.