Sládek, Josef Václav (1845 - 1912)

Český básník, překladatel a novinář. V letech 1868 - 1870 pobýval ve Spojených státech, což ho přivedlo k zájmu o anglosaskou literaturu. Z angličtiny přeložil mj. Longfellowův epos Píseň o Hiawathovi, se kterým se tak měl Dvořák možnost seznámit již dlouho před svým odjezdem do Ameriky. V době svého amerického působení se Dvořák intenzivně zaobíral záměrem zhudebnit epos jako operu. Dvořák byl se Sládkem v kontaktu mj. díky skutečnosti, že básník rovněž navštěvoval Vysokou u Příbrami, kde pobýval v domku na okraji zámeckého parku (dnes kavárna vedle vstupu do areálu Dvořákova památníku). Často reprodukovaná skupinová fotografie (viz níže), pořízená před vysockým zámečkem, je právě Sládkovým dílem (Dvořák druhý zleva).