Josef Václav Sládek (1845–1912)

Český básník, překladatel a novinář. V letech 1868–1870 pobýval ve Spojených státech, což ho přivedlo k zájmu o anglosaskou literaturu. Z angličtiny přeložil mj. Longfellowův epos Píseň o Hiawathovi, se kterým se tak měl Dvořák možnost seznámit již dlouho před svým odjezdem do Ameriky. V době svého amerického působení se Dvořák intenzivně zaobíral záměrem zhudebnit epos jako operu. Dvořák byl se Sládkem v kontaktu mj. díky skutečnosti, že básník rovněž navštěvoval Vysokou u Příbramě, kde pobýval v domku na okraji zámeckého parku.