Antonín Rus (1833–1903)

Okresní soudce v Mirovicích, později přednosta soudu v Písku, nadšený hudební amatér. K seznámení Dvořáka s Rusem došlo roku 1884 prostřednictvím Dvořákova bývalého spolužáka z varhanické školy Václava Urbana. Náhodně navázaná známost postupně přerostla v hluboké přátelství, o čemž svědčí množství osobních kontaktů i vzájemné korespondence. Totéž se vztahuje také na Rusovu dceru Marii, provdanou Bohdaneckou, která byla velikou ctitelkou Dvořákova díla a při skladatelových návštěvách s ním čtyřručně přehrávala jeho skladby. Dvořák jí věnoval dvě své klavírní skladby, Dumku a Furianta, op. 12.