Rus, Antonín (1833 - 1903)

Okresní soudce v Mirovicích, nadšený hudební amatér. K seznámení Dvořáka s Rusem došlo roku 1884 prostřednictvím Dvořákova bývalého spolužáka z varhanické školy Václava Urbana. Náhodně navázaná známost postupně přerostla v hluboké přátelství, o čemž svědčí množství osobních kontaktů i vzájemné korespondence. Totéž se vztahuje také na Rusovu dceru Marii, provdanou Bohdaneckou, která byla velikou ctitelkou Dvořákova díla a při skladatelových návštěvách s ním čtyřručně přehrávala jeho skladby. Dvořák jí věnoval dvě své klavírní skladby, Dumku a Furianta, op. 12.

Antonín Dvořák Antonínu Rusovi z New Yorku do Písku 2. ledna 1893:

"Milý příteli!

Dnes, den po Novém roce, obdržel jsem Váš druhý list a děkuji Vám za laskavou vzpomínku a přání k Novému roku. I já Vám a celé Vaší rodině přeju to nejlepší a hlavně také to, abyste mně Vaši lásku a přátelství v té míře zachovali, jako dosud bylo a dá bůh bude, neb vím, jak dobrého a vzácného přítele ve Vás si mám vážit a ctít – ale nejen Vás, nýbrž i Vaši ctěnou choť, Vašeho pana zetě s chotí a sl. dceru, kteří všichni mě máte tak rádi! Zaplať Vám to pánbůh!"