Václav Juda Novotný (1849–1922)

Český hudební publicista a překladatel. Pro Dvořáka přepracoval libreto opery Král a uhlíř, upravil text oratoria Svatá Ludmila pro jeho scénické provedení, do češtiny přeložil texty Dvořákova cyklu Čtyři písně, op. 82. Doprovázel Dvořáka při jeho druhé cestě do Anglie a o průběhu skladatelova pobytu podával zprávy pro časopis Dalibor. Cenné jsou také jeho vzpomínky na Dvořáka uveřejněné roku 1901. Jako redaktor Humoristických listů dal Dvořákovi podnět ke kompozici Impromptu d moll. Na základě Novotného výzvy Dvořák zkomponoval také drobnou Gavotu pro časopis Mladý houslista