Gavota pro troje housle, B164

Opusové číslo

Číslo v Burghauserově katalogu

164

Datum vzniku

19. srpna 1890

Datum a místo premiéry

(?) 25. listopadu 1890, Hořice

První vydání

J. R. Vilímek, 1890, Praha

Základní tónina

g moll

Durata

cca 3 min.

Gavotu g moll pro troje housle Dvořák zkomponoval 19. srpna 1890 na Vysoké na základě žádosti redaktora Václava Judy Novotného pro první číslo nově založeného časopisu Mladý houslista. V tomto časopise, určeném nejmladším studentům houslové hry, byla také v roce 1890 poprvé publikována. Drobná skladbička s jednoduchou fakturou má třídílnou formu se shodnými krajními částmi a kontrastním triem. Skladba zachovává typické znaky stejnojmenného francouzského barokního tance, totiž sudé metrum a počátek melodické fráze v polovině taktu.