Jan Neff (1832–1905)

Český podnikatel, mecenáš a nadšený vlastenec. Ve své domácnosti pořádal večery, kterých se účastnil výkvět mladé české inteligence. Dvořák v Neffově rodině od roku 1873 vyučoval hře na klavír, při večírcích doprovázel Neffa, jeho manželku Marii a vychovatelku Marii Blažkovou při zpěvu písní a dvojzpěvů. Interpretace německého písňového repertoáru ale Neffa časem přestala uspokojovat. Zapůjčil Dvořákovi sbírku moravských národních písní od Františka Sušila a vyzval ho, aby ke stávajícím melodiím dokomponoval druhý hlas. Dvořák se rozhodl jinak: použil pouze lidové texty a zkomponoval na ně vlastní Moravské dvojzpěvy. Neff byl nejen iniciátorem vzniku Moravských dvojzpěvů, ale také financoval jejich vydání v pražském nakladatelství Emanuela Starého v roce 1876. Pro potřebu hudebních večerů u Neffů Dvořák také vytvořil úpravy šestnácti ruských lidových písní.

Pozn.: Jan Neff byl dědečkem spisovatele Vladimíra Neffa a pradědečkem spisovatele Ondřeje Neffa. Vladimír Neff literárně zpracoval osudy Neffovy rodiny v rozsáhlé románové pentalogii (Sňatky z rozumu, Císařské fialky, Zlá krev, Veselá vdova, Královský vozataj), v níž se objevuje také postava Antonína Dvořáka.