Ruské písně, B603

Opusové číslo

není

Číslo v Burghauserově katalogu

603

Na přání svého přítele Jana Neffa Dvořák počátkem roku 1883 upravil šestnáct ruských lidových písní vybraných ze sbírky "Песни русского народа" (Písně ruského národa) do podoby pro dva ženské hlasy s doprovodem klavíru.