Emanuel Chvála (1851–1924)

Hudební kritik a skladatel. Přispíval do několika pražských listů, zejména do Politik a Národní politiky, podílel se na pořádání tzv. Populárních koncertů a pražském hudebním životě vůbec. O Dvořákovi napsal řadu článků pro časopisy Dalibor a Hudební revue. Do sborníku Umělecké besedy, věnovanému Dvořákovi, napsal studii Symfonické skladby Dvořákovy. Zanechal množství vzpomínek na skladatele, které byly vydány až dlouho po jeho smrti (1949) pod názvem Antonín Dvořák v zrcadle vzpomínek.