Čech, Karel (1844 - 1913)

Operní pěvec, basista, člen opery Národního divadla v Praze, bratr dirigenta Adolfa Čecha. Často účinkoval v provedení Dvořákových oratorních děl (mj. v premiéře Stabat mater, 23. prosince 1880) a v premiérách několika skladatelových oper: v premiéře druhého znění opery Král a uhlíř 24. listopadu 1874 v Prozatímním divadle vystoupil v roli uhlíře Matěje, v premiéře opery Šelma sedlák 27. ledna 1878 (tamtéž) zpíval roli Martina, v premiéře jednoaktovky Tvrdé palice 2. října 1881 v Novém českém divadle vystoupil jako kmotr Řeřicha, v premiéře opery Jakobín 12. února 1889 v Národním divadle ztvárnil postavu hraběte Viléma z Harasova. V úzkém kontaktu s Dvořákem byl především v letech 1864-5, kdy sdíleli podnájem v bytě na Senovážném náměstí.